Obraz przedstawiający dwie dłonie w uścisku

Wsparcie dla Wielkopolskich Przedsiębiorców

Pomoc finansowa w łagodzeniu ekonomicznych skutków epidemii COVID-19

Na czym polega pomoc dla wielkopolskich przedsiębiorstw?

To oferta aktualnie dostępnych produktów finansowych dedykowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z Wielkopolski, głównie pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Przygotowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wsparcie ma łagodzić negatywne skutki ekonomiczne wywołane epidemią Covid-19. Wielkopolskie firmy mogą korzystać z wielu produktów finansowych i ułatwień, aby mogły nadal funkcjonować, zachować miejsca pracy i rozwijać się – nawet w obecnych, trudnych warunkach. W system pomocy zaangażowany jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, pośrednicy finansowi i jednostki współpracujące. Oferta zawiera różnego rodzaju wsparcie, aby każdy przedsiębiorca znalazł odpowiedni dla siebie rodzaj pomocy.

Zdjęcie przedstawiające dłonie (w uścisku) dwóch osób nad stołem, na którym widoczne są 2 kartki papieru z wykresami. Obok widok rąk trzeciej osoby trzymającej tablet

Dostępne produkty finansowe

Kompleksowa oferta wsparcia, głównie unijnego, dla wielkopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw udzielanego zarówno w formie dotacyjnej (bezzwrotnej), jak i preferencyjnych pożyczek na wyjątkowo korzystnych warunkach – oprocentowanie nawet od 0%.

Obraz ukazujący banknoty w dwóch dłoniach, a w tle wykres słupkowy

Pożyczki

Oferta pożyczek udzielanych przez pośredników finansowych w szczególności na finansowanie bieżącej działalności firmy, inwestycje, uzyskanie potencjału finansowego, umożliwiającego realizację zamówienia publicznego oraz rozwój biznesu na rynkach zagranicznych.

Obraz ukazujący postacie dwóch osób - kobiety i mężczyzny, którzy trzymają w dłoniach dokumenty i machają do siebie

Poręczenia

Poręczenia kredytów mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału i pozycji na rynku firmy – zarówno inwestycyjnych jak i obrotowych, poręczenia wadiów przetargowych oraz należytego wykonania kontraktu.

Obraz przedstawiający podpisany dokument z długopisem

Dotacje

Nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oferta dotyczy wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego oraz dofinansowania kursów i szkoleń.

Obraz ukazujący dwie dłonie, po środku których znajduje się moneta

Pozostałe rodzaje wsparcia

Oferta dotycząca m.in. dopłat do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Masz pytania?

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasi partnerzy

logo Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
logo Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o.
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o.
logo Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Koninie

logo Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
logo Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
logo Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Wielkopolskie Konsorcjum Poręczeniowe w składzie: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA oraz Finansowanie i Doradztwo Sp. z o.o.
logo POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Samorządowy Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

logo POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego “AGROREG” S.A.

logo POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

POLFUND Fundusz Poręczeń
Kredytowych S.A.

logo POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie
Centrum Przedsiębiorczości

logo POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Fundacja Kaliski
Inkubator Przedsiębiorczości

logo POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

logo Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego