Aktualności i Wydarzenia

Strona główna 9 Aktualności i wydarzenia
A

7 grudnia

Bezpłatne webinarium dla przedsiębiorców, 16 grudnia online. Zgłoś się!

Wielkopolski Fundusz Rozwoju wspólnie z Krajową Izbą Doradców PodatkowychAgencją Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA zapraszają na bezpłatny webinar pt.: „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”.

Spotkanie online odbędzie się 16  grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:25, na platformie YouTube.

Celem webinaru jest przedstawienie przedsiębiorcom z Wielkopolski aktualnie dostępnych produktów finansowych oferowanych przez WFR. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z pożyczkami i poręczeniami dedykowanymi sektorowi MŚP:

 • Pożyczka Ekspansja – wspiera uzyskanie lub zwiększenie potencjału eksportowego;
 • Pożyczka Regionalna – finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
 • Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+;
 • Pożyczka Miejska – umożliwiająca sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich;
 • Pożyczka Obrotowa – finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
 • Pożyczka Hipoteczna – umożliwia finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
 • Pożyczka EKOenergetyczna – finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
 • Poręczenie  zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.

Ponadto Pan Remigiusz Pytlik z  Krajowej Izby Doradców Podatkowych przedstawi zmiany podatkowe związane z Polskim Ładem, wchodzące w życie już od stycznia 2022 roku.

Rejestracja na wydarzenie trwa do  15 grudnia 2021 r.  pod adresem mailowym: promocja@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link logujący na webinar prześlemy do Uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia.

Agenda i link do wydarzenia tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

A

22 listopada

Bezpłatne webinarium dla przedsiębiorców, 30 listopada online. Zgłoś się!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium: „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”, które odbędzie się 30  listopada 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:15, transmisja online YouTube.

Partnerami wydarzenia są:  Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Podczas webinarium omówimy produkty finansowe WFR dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego:

 • Pożyczka Ekspansja – umożliwiająca uzyskanie lub wzmocnienie potencjału eksportowego;
 • Pożyczka Regionalna – finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
 • Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+;
 • Pożyczka Miejska – umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich;
 • Pożyczka Obrotowa – finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
 • Pożyczka Hipoteczna – umożliwia finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
 • Pożyczka EKOenergetyczna – finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
 • Poręczenie – zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.

Ponadto Pan Remigiusz Pytlik z  Krajowej Izby Doradców Podatkowych przedstawi zmiany podatkowe związane z Polskim Ładem, wchodzące w życie już od stycznia 2022 roku.

Rejestracja na wydarzenie trwa do  29 listopada 2021 r.  pod adresem mailowym: promocja@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link logujący na webinarium zostanie przesłany do Uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy !

A

11 października

Bezpłatne webinarium dla przedsiębiorców, 20 października online. Zgłoś się!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium: „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”.

Wydarzenie  odbędzie się 20  października 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:15, transmisja online YouTube.

Podczas webinarium omówione zostaną produkty finansowe dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego:

 • Pożyczka Ekspansja– umożliwiająca uzyskanie lub wzmocnienie potencjału eksportowego;
 • Pożyczka Regionalna – finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
 • Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+;
 • Pożyczka Miejska – umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich;
 • Pożyczka Obrotowa– finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
 • Pożyczka Hipoteczna– umożliwia finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
 • Pożyczka EKOenergetyczna– finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
 • Poręczenie– zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.

Ponadto zaprezentowany zostanie bezpłatny program rozwojowo – edukacyjny Firmy Jutra –  uczestnicy spotkania dowiedzą się jak za pomocą Internetu można zdobyć nowych klientów.

Partnerami wydarzenia są:  Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,  Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG, Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz  program Firmy Jutra.

Rejestracja na wydarzenie trwa do  19 października 2021 r.  pod adresem mailowym: promocja@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link logujący na webinarium zostanie przesłany do Uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia.

Źródło: informacja WFR

A

2 czerwca 2021

Webinarium dla przedsiębiorców. Zgłoś się!

Zapraszamy do udziału w webinarium pn. „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”, które Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. organizuje wspólnie z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego,  Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie  oraz Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Konferencja odbędzie się 9 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00, na platformie YouTube.

Celem spotkania jest przedstawienie przedsiębiorcom z województwa wielkopolskiego aktualnie dostępnych instrumentów finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Spotkanie będzie niepowtarzalną okazją do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Ten webinar jest dla Ciebie jeżeli:

 • eksportujesz lub planujesz wejść na nowe rynki zagraniczne,
 • realizujesz lub ubiegasz się o realizację zamówienia publicznego,
 • potrzebujesz finansowania na realizację bieżących działań firmy,
 • zamierzasz zakupić nieruchomość pod prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą,
 • chcesz realizować inwestycje związane z działaniami proekologicznymi,
 • poszukujesz zabezpieczenia dla zobowiązań o charakterze inwestycyjnym i obrotowym.

Rejestracja na wydarzenie trwa do 8 czerwca 2021 r. pod adresem mailowym: promocja@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link logujący na webinarium zostanie przesłany do Uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia.

Źródło: informacja WFR

A

11 grudnia 2020

Korzystne zmiany dla MŚP: Poręczenie z Reporęczeniem WFR

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. mając na względzie niekorzystną sytuację przedsiębiorstw z sektora MŚP spowodowaną epidemią COVID-19 podjął działania mające na celu wprowadzenie zmian do produktu: Poręczenia z Reporęczeniem WFR. Efektem tych działań są zmiany, które mają na celu jeszcze bardziej ułatwić przedsiębiorcom z województwa wielkopolskiego pozyskanie zewnętrznego finansowania poprzez zabezpieczenie spłaty zobowiązań o charakterze inwestycyjnym czy obrotowym poręczeniem.

Korzystne zmiany w Poręczeniu dotyczą m.in.:

– zwiększenia kwoty jednostkowego poręczenia transakcji o charakterze obrotowym z 500 tys. zł
do 1 mln zł;

– wydłużenia okresu obowiązywania umowy poręczenia do 63 miesięcy dla transakcji
o charakterze obrotowym oraz do 87 miesięcy dla transakcji o charakterze inwestycyjnym;

– poszerzenia zakresu poręczenia o należyte wykonanie umowy zamówienia publicznego, możliwość poręczania dla refinansowania zakończonych lub w pełni wdrożonych inwestycji, czy też refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych oraz innych zobowiązań finansowych za wyjątkiem poręczania transakcji restrukturyzowanych.

 

Wprowadzone modyfikacje w Poręczeniu z Reporęczeniem WFR wpisują się w aktualnie zgłaszane przez MŚP zapotrzebowanie i z pewnością przyczynią się do jeszcze lepszego wykorzystania tego produktu  dla umocnienia i rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie wielkopolskim.

A

3 listopada 2020

Webinarium „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP” – 10 listopada

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie,  Stowarzyszeniem Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. oraz POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A. zapraszają na bezpłatne webinarium pt.:

„Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”.

Konferencja  odbędzie się 10 listopada w godzinach 10:00 – 12:00, na platformie ZOOM.

Celem spotkania jest przedstawienie przedsiębiorcom z województwa wielkopolskiego aktualnie dostępnych instrumentów finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Spotkanie będzie niepowtarzalną okazją do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw , które umożliwiają:

 • uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego (eksport);
 • finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
 • finansowanie realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
 • finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
 • finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
 • wsparcie poręczeniowe (zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych, obrotowych).

Rejestracja na wydarzenie trwa do 9 listopada  2020 r. pod adresem mailowym: promocja@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 Potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link logujący na webinarium zostanie przesłany do Uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia.

Program Webinarium

A

23 października 2020

Webinarium „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie,  Stowarzyszeniem Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. oraz POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A. zapraszają na bezpłatne webinarium pt.:

„Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”.

Konferencja  odbędzie się 29 października  w godzinach 10:00 – 12:30, na platformie ZOOM.

Celem spotkania jest przedstawienie przedsiębiorcom z województwa wielkopolskiego aktualnie dostępnych instrumentów finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. oraz instytucje finansowe. Spotkanie będzie niepowtarzalną okazją do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw , które umożliwiają:

 • uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego (eksport);
 • finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
 • finansowanie realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
 • finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
 • finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
 • wsparcie poręczeniowe (zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych, obrotowych).

Rejestracja na wydarzenie trwa do 27 października  2020 r. pod adresem mailowym: promocja@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Liczba miejsc ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link logujący na webinarium zostanie przesłany do Uczestników dzień przed wydarzeniem.

Program webinarium

A

12 października 2020

WFR aktywnie wspiera wielkopolskich przedsiębiorców

Dnia 29 kwietnia 2020 roku Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. podpisał umowy z Pośrednikami Finansowymi: Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. Umożliwiło to rozpoczęcie udzielania wsparcia w postaci Pożyczki Płynnościowej na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego dotkniętych kryzysem ekonomicznym spowodowanym epidemią COVID-19.

Pożyczka Płynnościowa została uruchomiona w maju z pulą środków dostępnych dla MŚP – 36 mln zł z możliwością podwojenia tej kwoty. Pod koniec lipca złożonych zostało łącznie ponad 750 wniosków o pożyczkę, których wartość przekraczała 100 mln zł. W związku z tym, WFR uruchomił dodatkową pulę środków – kolejne 36 mln zł, w ramach już zawartych umów z ww. Pośrednikami Finansowymi.

Zapotrzebowanie wielkopolskich przedsiębiorców na kapitał zewnętrzny jest wciąż bardzo duże, dlatego WFR przeznaczył kolejną pulę środków – dodatkowe 70 mln zł, które w pierwszej kolejności będą przeznaczone na już złożone wnioski u Pośrednika Finansowego – Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o., a które nie zostały rozpatrzone ze względu na wyczerpanie się dotychczasowej alokacji.

 

A

5 października 2020

Konkurs „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza firmy z Wielkopolski do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest promocja regionalnych przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania. Nagroda przyznawana jest corocznie w formie finansowej i stanowi wyróżnienie dla przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, które stworzyły nowatorskie rozwiązania (produkty / usługi / technologie) oraz wdrożyły je w praktyce. Dodatkowo Organizator Konkursu zapewni Laureatom Konkursu promocję w ramach międzynarodowych wystaw Marki Wielkopolski oraz podczas organizowanych wydarzeń o charakterze gospodarczym przez kolejny pełny rok.

Tegoroczna edycja Konkursu zakłada dwie kategorie konkursowe: Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski oraz H Wielkopolska.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie wniosku (stanowiącego załącznik do Regulaminu) i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: sekretariat.drg@umww.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje: www.iw.org.pl

 

A

28 sierpnia 2020

Będzie audyt!

Audyt informatyczny, mający zweryfikować prawidłowość procedury naboru wniosków o grant w ramach projektu „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”, realizowanego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP), przeprowadzą specjaliści z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), poinformował podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami Marszałek Marek Woźniak. To w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami i protestami, kwestionującymi postępowanie.

Przypomnijmy, że we wtorek ukazało się Oświadczenie Marszałka Marka Woźniaka ws. naboru wniosków w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” z 25 sierpnia 2020 roku

„Zaczęły się prace wstępne w zakresie wszystkich kwestii informatycznych, w ramach zapowiadanego przeze mnie audytu informatycznego, dotyczącego naboru wniosków o grant w projekcie realizowanym przez WARP. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to wiarygodny partner, związany z Polską Akademią Nauk i Politechniką Poznańską, wyspecjalizowany w zakresie audytów bankowych. Mam nadzieję, że efekty tej pracy przyniosą odpowiedź na wszystkie pytania, które napływają głównie od przedsiębiorców. Chcemy sprawdzić cały przebieg procesu – od momentu napływu wniosków, szeregowania ich w listę, aż po ogłoszenie zamknięcia listy z powodu wyczerpania alokacji. Bardzo nam zależy na szybkim wyjaśnieniu, czy wszystko odbyło się uczciwie, ponieważ wielkopolscy przedsiębiorcy czekają już na pomoc” – mówił w piątek Marszałek Woźniak.

Zapraszamy do wysłuchania całej wypowiedzi Marszałka Marka Woźniaka z dzisiejszego spotkania: https://www.umww.pl/briefing-marszalka-ws-warp

 

A

26 sierpnia 2020

Olbrzymie zainteresowanie, zdecydowanie za mało pieniędzy

Olbrzymie zainteresowanie, zdecydowanie za mało pieniędzy

Ponad 50 tysięcy wniosków w ciągu kilku sekund wpłynęło na konkurs o granty dla przedsiębiorców w ramach projektu „Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”. Pieniędzy wystarczyło tylko dla około 3 tys. mikro i małych firm oraz samozatrudnionych z naszego regionu. Dużego rozczarowania nie kryją przedsiębiorcy, którym nie udało się skutecznie aplikować. Marszałek Marek Woźniak zapowiada kontrolę postępowania z udziałem niezależnych ekspertów.

Skutki kryzysu „covidowego” są odczuwalne we wszystkich sektorach gospodarki. Kilka tygodni zamknięcia praktycznie całej branży usługowej (np. turystycznej, hotelowej czy gastronomicznej) spowodowało, że w Wielkopolsce jedną z grup najmocniej dotkniętych były właśnie mikro i małe firmy oraz samozatrudnieni.

To z myślą o nich postanowiono uruchomić środki unijne z budżetu WRPO 2014+ i przeznaczyć je na bezzwrotną pomoc w postaci grantów. Pomimo ograniczonego budżetu, udało się wygospodarować na ten cel około 100 mln zł – najwięcej w kraju. Organizatorem konkursu (grantodawcą) była Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.

Już wtedy (biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych mikro i małych firm w woj. wielkopolskim) zdawano sobie sprawę, że nawet 100 mln zł nie wystarczy dla wszystkich. Z drugiej strony, ważne było, aby pomóc jak największej liczbie małych firm, które potrzebowały pieniędzy, aby przetrwać ten trudny czas.

Zgodnie z zapowiedzią Grantodawca – Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.  – 24 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 rozpoczął nabór wniosków o grant w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”, który zakończył się z powodu wyczerpania alokacji, chwile po godz. 9.00.

Tego samego dnia na stronie WARP ukazał się komunikat podsumowujący nabór. Czytamy w nim, m. in.:

(…) „W sumie do rozdysponowania było 94 293 867,92 PLN, w tym dla przedsiębiorców ujętych w Regulaminie udzielania grantów, jako typ A: 37 717 547,17 PLN oraz typ B: 56 576 320,75 PLN. W generatorze zarejestrowano 50 138 wniosków na łączną kwotę ponad 1 696 000 000 PLN. Ponad 40 tysięcy kliknięć miało miejsce w momencie uruchomienia naboru, po czym serwer zaczął je kolejkować i weryfikować, sprawdzając sumę kontrolną, przynależność do typu A i B oraz limit alokacji. Pierwszy wniosek serwer generatora zarejestrował o godzinie 9:00:00.017267. Ostatni wniosek zarejestrowano o godzinie 09:01:04.971690 i tym samym zakończono nabór (ostatni wniosek dla typu B zarejestrowano o godzinie 09:00:27.321448 ). W alokacji 110 % wpłynęło 3 133 wniosków na łączną kwotę 103 752 517,3 PLN (A: 1 343 wniosków oraz B: 1790 wniosków. Średnia wartość wniosku o grant to 33.116,03 PLN” (…).

Powyższe rozstrzygnięcie konkursu wywołało falę niezadowolenia czy wręcz frustrację wielu z tych przedsiębiorców, którzy nie otrzymali grantu (to około 47 tys. firm). Liczba wniosków, która wpłynęła na konkurs, uwypukla jeszcze jeden ważny aspekt: jak duża jest skala problemów finansowych wielkopolskich firm, którzy ucierpieli z powodu „koronakryzysu”. Nie dziwią więc wszelkie wątpliwości przedsiębiorców, co do procesu przyznawania grantów i liczne protesty w tej sprawie.

W obliczu tak trudnej sytuacji Pan Marszałek Marek Woźniak podjął konkretne działania, które omówił w poniższym oświadczeniu.

Oświadczenie Marszałka Marka Woźniaka ws. naboru wniosków w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” z 25 sierpnia 2020 roku

Wobec zgłaszanych wątpliwości i protestów, dotyczących procedury przeprowadzenia przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. (WARP) naboru wniosków na wsparcie grantowe z „Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”, podjąłem decyzję o uruchomieniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego postępowania kontrolnego. Jego zadaniem będzie sprawdzenie przebiegu procesu zgłaszania/przyjmowania wniosków przez system informatyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny udział narzędzi wspomagających, tzw. bootów i ich faktycznej roli w ułożeniu listy potencjalnych beneficjentów, a także procesu startu przyjmowania zgłoszeń.

Do czasu wyjaśnienia wątpliwości nie będą dokonywane jakiekolwiek wypłaty środków finansowych z puli grantowej, choć procedura weryfikacji dokumentów tych, którzy znaleźli się na liście grantobiorców, nie będzie na tę chwilę wstrzymana.

Do zespołu kontrolnego zamierzam pozyskać niezależnych specjalistów z dziedziny informatyki, niezwiązanych ze strukturami WARP i Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że uda się w sposób wiarygodny zweryfikować to postępowanie. Jeśli w opinii Państwa podczas naboru zaistniały nieprawidłowości, które mogłyby i powinny być wyjaśnione w ramach planowanego audytu, proszę o przesyłanie przedmiotowych informacji w formie e-maila na adres dwp.sekretariat@umww.pl. Jednocześnie, jeśli ktoś z Państwa ma wiedzę na temat nieuczciwego postępowania osób zaangażowanych w nabór, proszę o informację lub zgłoszenie tego właściwym organom ścigania.

 

A

19 sierpnia 2020

Weź udział w webinarium “Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP” – 25 sierpnia 2020

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wspólnie z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego oraz Funduszem Regionu Wałbrzyskiego zapraszają na bezpłatne webinarium pt.:”Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”

Konferencja  odbędzie się 25 sierpnia w godzinach 10:00-12:00, na platformie ZOOM.

Celem spotkania jest przedstawienie przedsiębiorcom z regionu wielkopolskiego aktualnie dostępnych instrumentów finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Spotkanie będzie niepowtarzalną okazją do zapoznania się z całą gamą dostępnych form wsparcia dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw tj.:

 • uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego (eksport);
 • finansowanie umożliwiające realizację zamówienia publicznego;
 • wsparcie poręczeniowe (zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych, obrotowych);
 • finansowanie realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
 • finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
 • finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązany z prowadzoną działalnością.

Spotkanie poprowadzą :

Pani Monika Łebedyńska – Starszy Specjalista ds. obsługi klienta. Posiada 18 letnie doświadczenie sprzedażowe w bankowości korporacyjnej m.in. przy realizacji celów sprzedażowych zespołu doradców i analityków, jak również zadań indywidualnych w zakresie obsługi polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. W Wielkopolskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o. zajmuje się współpracą z przedsiębiorcami w zakresie doboru instrumentów finansowych i promocji regionu pod względem realizacji inwestycji rozwojowych. Wspiera specjalistów w zakresie tworzenia produktów finansowych i procedur sprzedażowych. W swojej pracy ceni długofalowe relacje z klientami i znajdowanie właściwych rozwiązań służących rozwojowi przedsiębiorstw.

 Pan Łukasz Walczyna – Dyrektor ds. projektów unijnych, od kilkunastu lat zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem mechanizmów dystrybucji środków publicznych z wykorzystaniem instrumentów finansowych wspierających m.in. rozwój i podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz realizację projektów z zakresu rewitalizacji i efektywności energetycznej. Ekspert w dziedzinie  funduszy strukturalnych i pomocy publicznej, współtwórca i realizator koncepcji utworzenia Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., wcześniej odpowiedzialny m.in. za wdrażanie inicjatywy JESSICA i JEREMIE w Wielkopolsce.

Pani Anna Juszczak-WątorAsystent Zarządu ds. Szkoleń i Promocji, od trzech lat związana z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego, certyfikowany trener VCC, certyfikowany manager VCC. Realizuje działania związane z usługami szkoleniowymi, finansowymi oraz promocyjnymi. Opracowuje i koordynuje projekty w zakresie pozyskiwania środków finansowych na szkolenia, doradztwo oraz finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorców. Organizuje szkolenia, promuje usługi finansowe i szkoleniowe. Współpracuje w instytucjami okołobiznesowymi, szkoleniowymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz mediami.

Rejestracja na wydarzenie trwa do 21 sierpnia 2020 r. pod adresem mailowym: promocja@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 Link logujący na webinarium zostanie przesłany do Uczestników dzień przed wydarzeniem.

Agenda

A

18 sierpnia 2020

Ważne informacje dla przedsiębiorców w sprawie grantu na kapitał obrotowy.

Na stronie internetowej Grantodawcy – Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o., odpowiedzialnej za przyznawanie grantów unijnych w ramach “Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”, ukazał się ważny komunikat dla przedsiębiorców.

Czytamy w nim, m. in.:

“Od środowego popołudnia (19 sierpnia 2020 r.) zostanie Państwu udostępniony generator wniosków na stronie www.grant.warp.org.pl, za pomocą którego możliwe będzie wypełnienie wniosku o grant. Wnioski będzie można kompletować do dnia naboru. Kompletny wniosek będą Państwo mogli przesłać do Grantodawcy w wyznaczonym dniu naboru”.

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 i trwać będzie do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 (dzień zamknięcia naboru) lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 110% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów oddzielnie dla poszczególnych typów wskazanych w § 7 ust. 3 Regulaminu”.

Źródło: warp.org.pl

Komunikat WARP dostępny jest tutaj http://warp.org.pl/uwaga-komunikat-o-dacie-naboru-wniosku/

A

11 sierpnia 2020

Dodatkowe 36 milionów złotych w ramach Pożyczki Płynnościowej

29 kwietnia 2020 roku Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. podpisał umowy umożliwiające Pośrednikom Finansowym: Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczęcie udzielania wsparcia w postaci Pożyczki Płynnościowej na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego dotkniętych kryzysem ekonomicznym spowodowanym epidemią COVID-19.

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki to 300 000,00 PLN na okres do 72 miesięcy (6 lat), przy oprocentowaniu wynoszącym 0%, bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany. Pożyczkobiorcy mogą skorzystać z karencji w spłacie kapitału sięgającej nawet 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia i maksymalnie 6 miesięcznego zawieszenia wpłat odsetkowych i kapitałowych w pierwszym i drugim roku okresu spłaty.

Pożyczka Płynnościowa została uruchomiona w maju z pulą środków dostępnych dla MŚP – 36 mln zł z możliwością podwojenia tej kwoty. Pod koniec lipca złożonych zostało łącznie ponad 750 wniosków o pożyczkę, których wartość przekraczała 100 mln zł. W związku z dużym zapotrzebowaniem rynku na kapitał zewnętrzny, WFR uruchomił dodatkową pulę środków (kolejne 36 mln zł), która zabezpieczy złożone już wnioski.

A

17 lipca 2020

Przedsiębiorcy! Dokumentacja dotycząca pozyskania grantów na kapitał obrotowy jest już dostępna na stronie Grantodawcy – WARP sp. z o.o.

Informujemy, że dokumenty dotyczące pozyskania grantów na kapitał obrotowy w ramach projektu  „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” zostały zamieszczone na stronie internetowej Grantodawcy tj. WARP sp. z o.o. https://grant.warp.org.pl/  Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie naboru planowane jest w ostatnich dniach lipca. Termin ten zostanie podany z wyprzedzeniem. Wszelkie pytania dotyczące możliwości wsparcia należy kierować do Grantodawcy:

e-mail: grant@warp.org.pl

tel.: 61 65 06 220 lub 61 65 63 500 lub 514 035 152

A

14 lipca 2020

Wsparcie MSP w zakresie finansowania kapitału obrotowego

Marszałek Marek Woźniak podpisał z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. (WARP) umowę na realizację projektu „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” i przekazanie 100 milionów złotych na wsparcie mikro i małych przedsiębiorców z Województwa Wielkopolskiego, którzy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 utracili istotną część przychodów i odnotowali straty finansowe. Środki te umożliwią przedsiębiorcom utrzymanie działalności i funkcjonowanie w warunkach kryzysowych w sytuacji nagłego niedoboru kapitału. Pieniądze pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostającego w gestii Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

– Wsparcie w postaci bezzwrotnych grantów to dobre koło ratunkowe dla naszych przedsiębiorców – podkreśla Marszałek Marek Woźniak. – Dziś szczęśliwie finalizujemy prace nad tym instrumentem finansowym z nadzieją, że między innymi dzięki niemu firmy, które utraciły płynność finansową z powodu pandemii, nadal będę mogły funkcjonować na wielkopolskim rynku – mówi Marszałek. 

Dystrybucją środków zajmie się Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o., która wyłoni firmy w postępowaniu konkursowym.

– Rozpoczęcie naboru wniosków planujemy na koniec lipca. Szacujemy, że kwalifikacja do dofinansowania potrwa 3-4 dni, a dystrybucja tych środków będzie bardzo szybka. Przedsiębiorcy potrzebują pomocy tu i teraz – podkreśla Prezes WARP Krzysztof Urbaniak.

Projekt grantowy realizowany jest w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO 2014+. Decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o udzieleniu dofinansowania projektowi „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” związana jest z podjęciem natychmiastowych działań ograniczających i zapobiegających skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Założenia zostały opisane tutaj.  

A

3 lipca 2020

Materiały z Webinarium o dotacjach na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstw

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją oraz zapisem webinarium z 2 lipca dotyczącego wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw.

Nagranie webinarium dostępne na kanale YouTube “WRPO Wielkopolska”

Prezentacja – dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstw.

A

2 lipca 2020

Wsparcie MSP w zakresie finansowania kapitału obrotowego

Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego na utrzymanie płynności finansowej, w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią wirusa SARS-CoV-2, będzie udzielane przez Grantodawcę – Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Grantodawca, czyli WARP sp. z o.o., został wezwany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do złożenia dokumentacji, w celu przeprowadzenia naboru dla przedsiębiorców w maksymalnym terminie do 15 lipca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim. Na tej podstawie, dokumentacja konkursowa dla przedsiębiorców będzie udostępniona w połowie lipca, a nabór wniosków przez WARP sp. z o.o.,  zostanie uruchomiony pod koniec  lipca br. Wsparcie w postaci grantów udzielanie jest w celu utrzymania płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski.

Masz pytania?

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

61 626 71 50; 61 626 71 60; 61 626 71 70
61 671 72 16; 61 671 72 13