Kursy i szkolenia

Strona główna 9 Dotacje 9 Kursy i szkolenia

Cel projektu

dofinansowanie usług rozwojowych (szkolenia, kursy), wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oznaczonych możliwością dofinansowania, kończących się uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem lub kompetencji

Dla kogo

przedsiębiorstwa z sektora MŚP (oraz ich pracownicy) z województwa wielkopolskiego;

Kwota/poziom dofinansowania

• Maksymalny poziom dofinansowania: w ramach pomocy de minimis 80%;
• Dofinansowanie liczone od kwoty netto usługi;
• Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny;
• Poziom dofinansowania uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa, wieku i wykształcenia uczestnika, działu PKD, rodzaju usługi rozwojowej

Dofinansowania udzielają wybrani operatorzy, z podziałem na poszczególne podregiony województwa wielkopolskiego: