Nowe produkty

Strona główna 9 Nowe produkty

31 lipca 2020

PORĘCZENIE INTERWENCYJNE – COVID-19 – KOLEJNE WSPARCIE WFR DLA WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW NEGATYWNIE DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z uwagi na sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną skutkami epidemii COVID-19 wprowadził kolejne ułatwienie dla MŚP z Wielkopolski.

W dniu 31 lipca 2020 roku w siedzibie WFR – podpisano umowę na świadczenie przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa wielkopolskiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

PORĘCZENIE INTERWENCYJNE – COVID-19  umożliwia zabezpieczenie spłaty zobowiązań
o charakterze:

  • inwestycyjnym (m.in. kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny
    i finansowy);
  • obrotowym (m.in. kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy, usunięcia wad i usterek czy zwrotu zaliczki zamówienia publicznego).

O poręczenie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, negatywnie dotknięte skutkami epidemii COVID-19.

Maksymalna wartość Jednostkowego Poręczenia nie może przekroczyć 1 000 000,00  PLN bez względu na charakter zobowiązań, jakich dotyczą. Poręczenie pokrywa maksymalnie 80% kwoty transakcji bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań ostatecznego odbiorcy związanych z transakcją, wyjątek stanowią poręczenia kontraktowe, gdzie poręczenie może wynieść maksymalnie 100%.

PORĘCZENIE INTERWENCYJNE – COVID-19 jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono Transakcji, wydłużony maksymalnie o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres obowiązywania poręczenia nie może być dłuższy niż 63 miesiące w przypadku Jednostkowego Poręczenia Transakcji o charakterze obrotowym, a w przypadku Jednostkowego Poręczenia o charakterze inwestycyjnym nie może przekroczyć 87 miesięcy.

Informacje na temat Poręczenia Interwencyjnego – COVID-19 znajdują się TUTAJ,  a więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo  na stronie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

6 lipca 2020

Nowe produkty finansowe w ofercie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

W dniu 6 lipca br. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. zakończył podpisywanie umów z Pośrednikami Finansowymi w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktów finansowych o charakterze pożyczkowym wspierających rozwój MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego”.

Od tej pory WFR ma do zaoferowania przedsiębiorcom z obszaru województwa wielkopolskiego trzy kolejne produkty finansowe:

  • Pożyczkę Obrotowąprodukt finansowy o charakterze obrotowym stanowiący wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw przeznaczony na finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;

Pożyczka obrotowa wdrażana będzie przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

  • Pożyczkę Hipoteczną – produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym stanowiący wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, dzięki któremu można sfinansować zakup nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązany z prowadzoną działalnością.

Pożyczka Hipoteczna dystrybuowana będzie przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
w Nowej Rudzie oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
.

  • Pożyczkę Eko-Energetyczną – produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym stanowiący wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP przeznaczony na realizację inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza.

Pożyczkę Eko-Energetyczną wdrażać będzie dwóch Pośredników Finansowych: Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Informacje na ten temat znajdują się w zakładce Pożyczki, a więcej szczegółów dotyczących nowych produktów finansowych znajdą Państwo na stronie internetowej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w zakładce Oferta.

Masz pytania?

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.