Polityka Prywatności

Strona główna 9 Polityka prywatności

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w niniejszym serwisie WWW jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. +48 61 626 69 69,
e-mail: kancelaria@umww.pl, strona: http://www.umww.pl

Inspektor ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się listownie pod adresem: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP
lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.

Wykorzystywanie danych

W niniejszym serwisie wsparcie.wielkopolskie.pl. dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) prowadzenia niniejszej strony w tym do publikacji odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania oraz wymiany informacji dot. wsparcia w związku z pandemią COVID-19;
b) realizacji obowiązku nałożonego przepisami prawa, w tym archiwizacji.

W serwisie przetwarzane są dane osobowe użytkowników serwisu w zakresie adresów IP oraz cookies.

Dane te przetwarzamy:
a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;
b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanego z realizacją ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dane będą przetwarzane w dziennikach zdarzeń strony przez okres 2 lat od ich zarejestrowania w celach dowodowych (tj. niezbędnych do dochodzenia i ustalenia ewentualnych roszczeń).

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach cookies jest dobrowolne, natomiast jej niewyrażenie nie pociąga za sobą jakichkolwiek skutków.

Przetwarzanie tak zgromadzonych danych odbywa się za Państwa zgodą, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarek internetowych. Dane osobowe zawarte w cookies przetwarzane są w celach: zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisu, statystycznych. Dane zgromadzone w ciasteczkach przetwarzane będą przez okres zgodny z funkcjonowaniem ciasteczek, których opis przedstawiamy poniżej. Natomiast, w przypadku gdy Państwa dane będą niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń, przetwarzane będą do czasu zakończenia związanej z tym sprawy oraz w okresie niezbędnym do spełnienia obowiązku archiwizacji tj. w okresie co najmniej 10 lat od zakończenia sprawy (zgodnie z instrukcją kancelaryjną).

Gromadzenie danych

W serwisie przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wobec powyższego znamy również:
czas nadejścia zapytania http,
czas wysłania odpowiedzi http,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika.
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu korzystamy z usługi Google Analytics oraz analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie http i cookies informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – za wyjątkiem danych osobowych niezbędnych do ustalenia i dochodzenia roszczeń,
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mechanizm Cookies w serwisie

Mechanizm Cookies za wyjątkiem usługi Google Analytics nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych użytkowników.
Dla niniejszego serwisu przechowujemy następujące pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w określonym odpowiednio czasie. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel i zawartość

INFO

Sesyjne tj. gromadzone przez okres trwania sesji zawartej z przeglądarką internetową.

Wykorzystywany do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu.

GSES

Sesyjne

Przechowuje wartość liczbową wykorzystywaną przez licznik odwiedzanych stron.

RABAN

Sesyjne

Przechowuje na czas sesji informacje o wersji używanej przez użytkownika platformy i jej wersji językowej

JSESSIONID

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do zachowania spójności wypełnianego wniosku. Zakładane tylko jeśli połączenie jest szyfrowane protokołem SSL

MoodleSession

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

PHPSESSID

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.
Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do sprawdzenia czy odwiedzający nie jest automatycznym skryptem wypełniającym formularz.

Pliki Cookies wykorzystywane przez Google Analytics.

__utmc

Sesyjne

Służy do określenia czy użytkownik odwiedzał serwis.

__utmt

Chwilowe – 10 min.

Służy do określenia ilości zapytań na stronę.

__utma

Stałe – 2 lata od włączenia lub aktualizacji.

Służy do odróżniania użytkowników i sesji serwisu. Jest aktualizowane podczas przesyłania go do Google Analytics.

__utmz

Stałe – 6 mc od włączenia lub aktualizacji.

Rejestruje źródło przekierowania do serwisu. Jest aktualizowane podczas przesyłania go do Google Analytics.

__utmb

Stałe – 30 min od włączenia lub aktualizacji.

Służy do określenia nowej sesji. Jest aktualizowane podczas przesyłania go do Google Analytics.

_ga

Stałe – 2 lata.

Służy do odróżniania użytkowników serwisu.

_gid

Stałe – 24 h.

Służy do odróżniania użytkowników serwisu.

_gat

Chwilowe – 1 min.

Służy do określenia ilości zapytań na stronę.

Szczegóły dotyczące ciasteczek wykorzystywanych przez Google Analytics dostępne są na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Bieżąca polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu.

Zgoda użytkownika serwisu

Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do informacji przechowywanej na jego urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie itp.) lub przechowywanie plików Cookies pochodzących z bieżącej strony w jego urządzeniu końcowym, za pomocą ustawień zainstalowanego przez niego oprogramowania (tj. przeglądarki internetowej).

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Poniżej znajdą Państwo w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania plików Cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Słowniczek

Czas nadejścia zapytania http – określa czas uzyskania przez serwer www żądania użytkownika o podanie informacji np.: żądaną stronę www.

Czas odpowiedzi strony http – określa czas, w którym serwer www udzielił odpowiedzi na żądanie użytkownika.

protokół http – (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web).
protokół SSL – protokół, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.

URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie.

nawigacja w serwisie – przemieszczanie, przechodzenie użytkownika pomiędzy poszczególnymi stronami internetowymi w danym serwisie www.

sesja – to w informatyce obiekt, zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem. Cechą charakterystyczną sesji jest to, że przypisane do niej dane mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (w przeciwieństwie np. do preferencji przypisywanych do konta klienta). Dane o sesji przechowywane są w plikach Cookie lub w adresie URL.

sesyjny plik Coockie – jest tworzony i występuje w określonym czasie, tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

automatyczny skrypt – jest to kod programu, który automatycznie przegląda i pobiera informacje np. ze stron internetowych.

Instrukcja Kancelaryjna – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Masz pytania?

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.