Poręczenie Jeremie2

Do 2 MILIONÓW zł dla MŚP

Strona główna 9 Poręczenia 9 Poręczenie do 2 mln zł dla MŚP Jeremie2

Cel poręczenia

Kredyty objęte poręczeniem muszą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności m.in. poprzez: wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji, finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa, finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów

Dla kogo

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Szczegóły

 

Kwota poręczenia: do 2 000 000 zł (max. 80% kwoty kredytu)
Okres spłaty: maksymalnie 7 lat
Wkład własny: brak
Oprocentowanie: rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe
Prowizja: brak
Dodatkowe informacje w przypadku preferencyjnych pożyczek i poręczeń dla MŚP, w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19 wprowadzono dodatkowo: Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas, finansowanie produkcji wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny (w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne) oraz niezbędne surowce; środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji; narzędzia do gromadzenia/przetwarzania danych.
Podmioty udzielające pożyczek

Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.