Poręczenie Interwencyjne – COVID-19 z Reporęczeniem WFR

Do 1 MILIONA złotych

Strona główna 9 Poręczenia 9 Poręczenie Interwencyjne – COVID-19

Cel poręczenia

Zabezpieczenia spłaty zobowiązań o charakterze inwestycyjnym (m.in. kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny i finansowy) oraz obrotowym (m.in. kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy, usunięcia wad i usterek czy zwrotu zaliczki zamówienia publicznego).

Dla kogo

Przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego negatywnie dotknięci skutkami epidemii COVID-19.

Szczegóły

Maksymalna wartość poręczenia: 1 000 000,00 PLN
Poziom poręczenia: Maksymalnie 80% kwoty transakcji za wyjątkiem poręczeń kontraktowych (gdzie maksymalnie 100%)
Okres obowiązywania poręczenia: Maksymalnie 63 miesiące – dla transakcji o charakterze obrotowym
Maksymalnie 87 miesięcy – dla transakcji o charakterze inwestycyjnym
Oprocentowanie: Korzystniejsze niż rynkowe lub rynkowe
Zabezpieczenie: Ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Podmiot udzielający wsparcia:

Podmioty udzielające poręczeń w imieniu Wielkopolskiego Fundusz Rozwoju sp. z o.o.:

logo Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA