Poręczenie należytego wykonania kontraktu oraz poręczenia usunięcia wad i usterek przetargowych

Nawet 1 MILION złotych dla MŚP

Strona główna 9 Poręczenia 9 Poręczenie należytego wykonania kontraktu oraz poręczenia usunięcia wad i usterek przetargowych 1 mln zł dla MŚP

Cel poręczenia

Zastąpienie wpłaty pieniężnej na poręczenie, które jest szybką i tania formą wniesienia zabezpieczenia koniecznego do udziału w przetargu

Dla kogo

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru województwa wielkopolskiego;

Szczegóły

Kwota poręczenia: 1 000 000 zł
Prowizje i opłaty:

0d 0,9% do 3% za każdy rok trwania gwarancji (prowizja uzależniona od ryzyka gwarancyjnego). Poręczenie już od 400 PLN

Opłata za rozpatrzenie wniosku:  0 PLN
Prowizja za udzielenie pakietu: 0 PLN

Okres trwania: do 3 miesięcy (wadia) i do 10 lat (kontraktowe)

 

Podmiot udzialający wsparcia:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA

logo Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA