Poręczenie z Reporęczeniem WFR

Do 1 MILIONA złotych

Strona główna 9 Poręczenia 9 Poręczenie z Reporęczeniem WFR do 1 mln zł

Cel poręczenia

Zabezpieczenie spłaty zobowiązań o charakterze inwestycyjnym (kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny i finansowy, gwarancja bankowa, należyte wykonanie umowy zamówienia publicznego) i obrotowym (kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy zamówienia publicznego).

Dla kogo

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego

Szczegóły

Kwota poręczenia: do 1 000 000,00 PLN – dla transakcji o charakterze obrotowym i inwestycyjnym
Wysokość Poręczenia: do 80% kwoty transakcji za wyjątkiem poręczeń wadialnych i poręczeń należytego wykonania umowy zamówienia publicznego (w tym przypadku poręczenie może wynieść maksymalnie 100%)
Okres obowiązywania poręczenia:

maksymalnie 63 miesiące od dnia zawarcia umowy – dla transakcji o charakterze obrotowym

maksymalnie 87 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dla transakcji o charakterze inwestycyjnym

Oprocentowanie: na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, tj. zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis;
na warunkach rynkowych, przy zastosowaniu tzw. bezpiecznych stawek
Podmiot udzielający wsparcia

Podmioty udzielające poręczeń w imieniu Wielkopolskiego Fundusz Rozwoju sp. z o.o.:

logo Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA logo POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. logo Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.