Obraz ukazujący dwie dłonie, po środku których znajduje się moneta

Pozostałe rodzaje wsparcia

Strona główna 9 Pozostałe rodzaje wsparcia

Szeroki zakres wsparcia finansowego dla zarówno mikro, jak i małych czy średnich przedsiębiorstw. Pomoc dla samozatrudnionych oraz organizacji pozarządowych.

Skorzystaj z pomocy finansowej:

Obraz ukazujący dłoń, na której znajduje się woreczek z pieniędzmi

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g)

Obraz ukazujący dłoń, na której znajduje się woreczek z pieniędzmi

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej (art. 15ga)

Obraz ukazujący dłoń, na której znajduje się woreczek z pieniędzmi

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z FP (art. 15zzb)

Obraz ukazujący dłoń, na której znajduje się woreczek z pieniędzmi

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych z FP (art. 15zzc)

Obraz ukazujący dłoń, na której znajduje się woreczek z pieniędzmi

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2)

Obraz ukazujący dłoń, na której znajduje się woreczek z pieniędzmi

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych z FP (art. 15zze)

Obraz ukazujący dłoń, na której znajduje się woreczek z pieniędzmi

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 gg)

Obraz ukazujący dłoń, na której znajduje się woreczek z pieniędzmi

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników przedsiębiorców z branż wskazanych w art. 15gga

Masz pytania?

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.