Pożyczka EKOenergetyczna

Strona główna 9 Pożyczki 9 Pożyczka EKO – energetyczna

Cel pożyczki

Realizacja inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza

Dla kogo

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego

Szczegóły

Kwota pożyczki: do 1 000 000 zł
Okres spłaty: do 132 miesięcy (11 lat)
Wkład własny: nie jest wymagany
Oprocentowanie: od 0,5%
Prowizja: nie jest pobierana
Podmiot udzielający wsparcia

Podmioty udzielające pożyczek w imieniu Wielkopolskiego Fundusz Rozwoju sp. z o.o.:

logo Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie