Pożyczka Miejska

do 20 MILIONÓW ZŁ

Strona główna 9 Pożyczki 9 Pożyczka Miejska do 20 mln zł

Cel pożyczki

przedsięwzięcia (w szczególności
z zakresu rewitalizacji) pozytywnie oddziałujące na obszary miejskie lub przyczyniające się do ich zrównoważonego rozwoju, mające na celu poprawę jakości życia ich mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej oraz wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego regionu

Dla kogo

podmioty działające w województwie wielkopolskim, realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu rozwoju obszarów miejskich

  Szczegóły

  Kwota pożyczki: do do 20 000 000 zł
  Okres spłaty: od 2 do 20 lat w zależności od celu finansowania
  Wkład własny: od 0% (zależny od celu finansowania)
  Oprocentowanie: rynkowe lub korzystniejsze niż rynkowe
  Prowizja: nie jest pobierana
  Podmiot udzielający wsparcia

  Podmioty udzielające pożyczek w imieniu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.:

  logo Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o.