Mała pożyczka inwestycyjna – JEREMIE2

do 500 tys. zł dla MŚP (pożyczka również na kapitał obrotowy)

Strona główna 9 Pożyczki 9 Mała pożyczka inwestycyjna do 500 tys. zł dla MŚP – JEREMIE2

Cel pożyczki

przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności poprzez: tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub rozszerzanie działalności lub wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów lub przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania

Dla kogo

mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Szczegóły

Kwota pożyczki: do 575 000 zł
Okres spłaty:
  • 84 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki,
  • 72 miesiące od momentu jej uruchomienia – w przypadku Jednostkowych Pożyczek udzielanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. (w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19).

Karencja:                  

  • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
  • wakacje kredytowe do 6 miesięcy
Wkład własny: nie jest wymagany
Oprocentowanie: rynkowe i preferencyjne
Prowizja: 0%
Dodatkowe informacje

w przypadku preferencyjnych pożyczek i poręczeń dla MŚP), w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19 wprowadzono dodatkowo: Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas, finansowanie produkcji wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny (w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne) oraz niezbędne surowce; środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji; narzędzia do gromadzenia/przetwarzania danych.

Strony internetowe:

Podmioty udzielające pożyczek:

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.