Pożyczka inwestycyjna – JEREMIE2

powyżej 500 tys. zł dla MŚP

Strona główna 9 Pożyczki 9 Pożyczka inwestycyjna powyżej 500 tys. zł dla MŚP – JEREMIE2

Cel pożyczki

przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności poprzez: tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub rozszerzanie działalności lub wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów lub przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania

Dla kogo

mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Szczegóły

Kwota pożyczki: powyżej 500 000 zł do 2 300 000 zł
Okres spłaty:
  • 120 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki,
  • 72 miesiące od momentu jej uruchomienia – w przypadku Jednostkowych Pożyczek udzielanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. (w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19).

Karencja:             

karencja w spłacie kapitału od 8 do 12 miesięcy

Wkład własny: nie jest wymagany
Oprocentowanie: rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe
Prowizja: 0%
Dodatkowe informacje

w przypadku JEREMIE2 (preferencyjne pożyczki i poręczenia dla MŚP), w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19 wprowadzono dodatkowo: Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas, finansowanie produkcji wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny (w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne) oraz niezbędne surowce; środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji; narzędzia do gromadzenia/przetwarzania danych.

Strony internetowe:

Podmioty udzielające pożyczek

Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.