Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej – JESSICA2

do 10 mln zł

Strona główna 9 Pożyczki 9 Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej – JESSICA2 do 10 mln zł

Cel pożyczki

przedsięwzięcia z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z: przebudową instalacji grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, ociepleniem obiektów, wymianą okien, drzwi zewnętrznych, niskosprawnych kotłów, oświetlenia na energooszczędne, instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacją systemów chłodzących na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego.

Dla kogo

podmioty spoza sektora publicznego prowadzących działalność gospodarczą w budynkach użyteczności publicznej, organizacji pozarządowych

Szczegóły

Kwota pożyczki: od 100 000 zł do 10 000 000 zł
Okres spłaty:

Okres spłaty:           

do 20 lat (240 miesięcy)

Karencja:

karencja w spłacie kapitału do 20 miesięcy

Wkład własny: informacja na stronie BGK
Oprocentowanie: korzystniejsze niż rynkowe
Prowizja: BGK nie pobiera prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek
Podmiot udzielający pożyczek Bank Gospodarstwa Krajowego – Region Wielkopolski

Na wniosek pożyczkobiorców możliwa jest modyfikacja warunków oferty produktowej w odniesieniu do przedsięwzięć i pożyczkobiorców, dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa (COVID-19), tj. istnieje możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub odsetkowych pożyczek na okres do 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy). Możliwe będzie również przedłużenie łącznego terminu spłaty pożyczki o okres zawieszenia (w tej chwili maksymalny termin finansowania wynosi 20 lat).

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji i dalszą możliwą zmianą parametrów wsparcia, przedsiębiorcy proszeni są o kontakt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/jessica-2/.