Pożyczka płynnościowa – Nabór zakończony

do 300 tys. zł dla MŚP

Strona główna 9 Pożyczki 9 Pożyczka płynnościowa do 300 tys. zł dla MŚP

Cel pożyczki

finansowanie bieżącej działalności, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP dotknięte kryzysem ekonomicznym będącym następstwem epidemii COVID-19

Dla kogo

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego (prowadzące działalność na terenie województwa przed 01.03.2020 r.) u których w wyniku zjawisk będących następstwem pandemii COVID-19 wystąpił spadek obrotów / przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej o:

  • co najmniej 20% w dowolnie wskazanym miesiącu kalendarzowym
    w porównaniu do miesiąca poprzedniego w 2020 roku lub
  • co najmniej 15% w dowolnie wskazanym okresie (nie krótszym niż miesiąc) 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, przy czym spadek liczony jest na podstawie średniomiesięcznych obrotów/przychodów za wskazany okres

Szczegóły

Kwota pożyczki: do 300 000 zł
Okres spłaty: do 72 miesięcy, w tym karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy oraz wakacje pożyczkowe (zawieszenie spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych) do 6 miesięcy
Wkład własny: nie jest wymagany
Oprocentowanie: od 0%
Prowizja: nie jest pobierana
Podmiot udzielający wsparcia

Podmioty udzielające pożyczek w imieniu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.:

logo Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. logo Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie