Pożyczka rewitalizacyjna – JESSICA2

do 20 mln zł

Strona główna 9 Pożyczki 9 Pożyczka rewitalizacyjna – JESSICA2 do 20 mln zł

Cel pożyczki

przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej zdegradowanych obszarów miejskich oraz wiejskich, wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców, a także ożywienie gospodarcze i społeczne tych obszarów, służące, przede wszystkim rozwiązywaniu zdiagnozowanych na rewitalizowanym obszarze problemów społecznych

Dla kogo

mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu

Szczegóły

Kwota pożyczki: od 500 000 zł do 20 000 000 zł
Okres spłaty:

Okres spłaty:           

do 20 lat (240 miesięcy)

Karencja:                  

karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu

Wkład własny: informacja na stronie BGK
Oprocentowanie: rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe
Prowizja: BGK nie pobiera prowizji i opłaty za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek
Podmiot udzielający pożyczek Bank Gospodarstwa Krajowego – Region Wielkopolski

Na wniosek pożyczkobiorców możliwa jest modyfikacja warunków oferty produktowej w odniesieniu do przedsięwzięć i pożyczkobiorców, dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa (COVID-19), tj. istnieje możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub odsetkowych pożyczek na okres do 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy). Możliwe będzie również przedłużenie łącznego terminu spłaty pożyczki o okres zawieszenia (w tej chwili maksymalny termin finansowania wynosi 20 lat).

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji i dalszą możliwą zmianą parametrów wsparcia, przedsiębiorcy proszeni są o kontakt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/jessica-2/.